Regulamin: Wygraj bilety na Svalbard

svalbard

Regulamin Konkursu

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem Konkursu jest Redakcja bloga www.icestory.pl (zwana dalej „Organizatorem” lub „Redakcją”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie, jego przebiegu oraz wyłonienia zwycięzców.
 3. Konkurs nie nosi znamion gry hazardowej, a tym samym nie łamie przepisów o grach hazardowych.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem strony icestory.pl
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony pomiędzy 1 lutego a 21 marca 2016, Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 21 marca 2016.

Kto może wziąć udział w Konkursie:

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnicy”) i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
 2. Wszelkie osoby spokrewnione oraz znajomi Redakcji bloga icestory.pl nie mogą brać udziału w Konkursie.
 3. Branie udziału w Konkursie i wypełnienie zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zasady Konkursu:

 1. Konkurs będzie trwał od 1 lutego do 15 marca i polegał na wysłaniu JEDNEJ odpowiedzi na pytanie, umieszczone na blogu icestory.pl, które brzmi: „Opowiedz własną „północną historię”. Forma wypowiedzi jest dowolna – dopuszczalne są teksty, zdjęcia, rysunki, nagrania, słuchowiska oraz inne środki wyrazu artystycznego, które najlepiej oddadzą pomysł autora. Po zakończeniu tego etapu Redakcja www.icestory.pl wybierze Zwycięzców, ogłaszając wyniki 21 marca.
 2. W ramach Konkursu zostanie wyłonionych 3 Zwycięzców, w tym 1 nagroda główna.
 3. Uczestnicy są zobowiązani wysyłać swoje odpowiedzi na adres konkurs@icestory.pl.
 4. Organizatorzy podczas oceniania prac będą się kierować przede wszystkim kreatywnym podejściem do tematu, ciekawym ujęciem oraz oryginalnością.
 5. Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na to aby jego praca mogła nieodpłatnie pojawić się na blogu www.icestory.pl i na powiązanych z nim kanałach social media, oczywiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich.
 6. Zabrania się wykorzystywania w Pracy Konkursowej wypowiedzi naruszających bądź łamiących w jakimkolwiek stopniu prawo i normy obyczajowe.

Nagrody:

 1. Nagroda główna to dwa bilety z Oslo do Longyearbyen (wylot 27 maja 2016, powrót 3 czerwca 2016), darmowy transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania, wycieczka z przewodnikiem po Longyearbyen, ponad 50% zniżka na noclegi w Gjestehuset102. Zwycięzcy są zobowiązani poinformować Organizatorów do 22 marca 2016 o tym czy chcą wykorzystać noclegi w Gjestehuset102. W tym samym dniu Organizatorzy dokonają ostatecznego potwierdzenia rezerwacji lub ją odwołają.
 2. Pozostałymi nagrodami są książki Ilony Wiśniewskiej „Białe. Zimna wyspa Spitsbergen” z autografem autorki.
 3. Nie istnieje możliwość wymiany nagród lub zmiany na ekwiwalent pieniężny. Nie istnieje również możliwość oddania swojej nagrody i przekazania osobom trzecim. W przypadku kiedy Zwycięzca nie jest w stanie polecieć na Svalbard, nagroda przechodzi do innego uczestnika konkursu, który zajął kolejne miejsce.
 4. Nagrody zostaną wysłane do 10 dni po zakończeniu Konkursu chyba, że opóźnienie będzie wynikało ze strony Zwycięzcy (przekazanie danych). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie danych przez Zwycięzcę, jeżeli z tego powodu nie będzie można się skontaktować ze Zwycięzcą.

Odpowiedzialność:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w trakcie trwania Konkursu wynikające z siły wyższej, jak również za nieprzestrzeganie przez Uczestników prawa oraz niniejszego Regulaminu. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.